25 LET ZALOŽBE MLADIKA

O založbi

Založba Mladika je bila ustanovljena leta 1990 (nastala je iz Založbe Borec). Odtlej vsako leto izda vrsto zanimivih knjig za predšolske otroke, za mlajše šolarje, za odraščajoče osnovnošolce, za srednješolce in tudi za odrasle.


Večinski del knjižnega programa pri Založbi Mladika predstavljajo izdaje za otroke in mladino, ki so glede na starostno stopnjo razvrščene v ustrezne knjižne zbirke. Vanje uredništvo sistematično uvršča kvalitetna izbrana domača in prevedena leposlovna dela sodobnih slovenskih in tujih mladinskih pisateljev, s številnimi poljudnoznanstvenimi knjigami in priročniki z različnih področij pa pomembno bogati dopolnilni šolski program v osnovnih in srednjih šolah. Zaradi vsebinske pestrosti in likovne raznolikosti so bile doslej skoraj vse knjige Založbe Mladika že kmalu po izidu uvrščene v programe priporočilnega branja v osnovni šoli, v programe bralnih značk, nekatere med Cankarjevo bralno značko, mnoge v programe obveznega branja. Vsako leto je tudi zavidljivo število mladinskih izdaj nominiranih za najvišja državna priznanja, za nagrado večernica, za nagrado desetnica in nagrado najlepša slovenska slikanica. Tako ni zgolj naključje, da sta prvo večernico (Tone Pavček: Majnice) in prvo desetnico (Mate Dolenc: Leteča ladja) prejela ugledna slovenska književnika ravno za knjigi, ki sta ju izdala pri Založbi Mladika.      


Sodelavci založbe so najbolj priljubljeni slovenski in tuji mladinski književniki ter pisci poljudnih besedil. Vse knjige pa so obogatene z barvnimi ilustracijami uglednih domačih in svetovnih ilustratorjev. Izmed naših številnih avtorjev naj navedemo samo nekatere: Slavko Pregl, Mate Dolenc, Tone Pavček, Janez Mušič, Lila Prap, Marjan Tomšič, Dim Zupan, Majda Koren, Vinko Möderndorfer, Maja Novak, Janja Vidmar, Marjan Kovačevič Beltram, Miroslav Košuta, Dušica Kunaver, Igor Saksida, Simona Kranjc, Dragica Haramija, Jana Unuk, Žiga X. Gombač  idr.; ilustratorji: Matjaž Schmidt, Jelka Godec Schmidt, Alenka Sottler, Maja Šubic, Zvonko Čoh, Peter Škerl, Andreja Peklar, Damijan Stepančič, Lila Prap, Dalibor Zupančič, Adriano Janežič, Arjan Pregl, Marjan Manček, Martina Ljubič in drugi.   


Knjige za otroke in mladino izhajajo v zbirkah  Pikapolonica, Planika, Liščki, Trepetlika, Stopinje, Hektor, Ilustrirana zgodovina Slovencev za otroke, Kompanjoni, Enega gnezda ptiči, pevci iste pomladi, Albumi in tudi zunaj omenjenih zbirki.
Za odrasle izdaja založba občasno izvirna in prevedena leposlovna dela, različne monografije, literarno zgodovinske, umetnostno zgodovinske, faksimilirane in dokumentarne publikacije, ilustrirane izdaje klasičnih besedil, antologije, leksikone idr.